foto homepage

INFORMATIE


HOE WORDT U LID?


Iemand die de schietsport beoefent moet lid zijn van een bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) aangesloten schietvereniging. DSV is een door de KNSA gecertificeerde schietvereniging. Iemand die lid wil worden van een schietvereniging moet een Verklaring Omtrent Gedrag hebben (Formulieren). Zo'n formulier moet u samen met de vereniging waar u lid wilt worden invullen en ondertekenen. Daarna moet u het formulier bij het Gemeentehuis in de Gemeente waar u woont inleveren. Na een aantal weken ontvangt u de Verklaring Omtrent Gedrag.

Schieten is een serieuze sport, er gelden op de schietbanen regels waar iedereen zich aan moet houden, vanwege de eigen veiligheid en de veiligheid van mede schutters. Bij DSV is het schieten behalve serieus ook leerzaam. Er lopen zeer ervaren schutters rond, die u met alle plezier de kneepjes van het vak willen leren. Na het schieten is er tijd voor gezellig napraten in "Coens Tapperij". U zult zich snel thuis voelen binnen onze vereniging.

Wilt u meer weten over DSV of de Schietsport? Bel of mail ons:

Telefoon: 0314-363002
E-mail: info@schietenindoetinchem.nl

CONTACT